Finanční účetnictví

Finanční účetnictví

Kurz navazuje na kurz Základy podvojného účetnictví a dále jej rozšiřuje. Je určen všem, kteří již ovládají základy účetnictví a potřebují si rozšířit své vědomosti o pokročilejší operace, které jsou nedílnou součástí každodenní účetní praxe.

Co se v kurzu naučíte

V kurzu se naučíte nejen účtovat, ale pochopíte také logiku účtování a účetní souvislosti. Probranou látku si můžete procvičit na příkladech z praxe. Pokud si chcete ověřit svoje znalosti, můžete k tomu využít modul testování.

Součástí e-learningu jsou nově také videorozhovory, které zahrnují vysvětlení a zdůvodnění vybraných účetních případů z praxe.

Seznam kapitol

Každá kapitola obsahuje textovou podporu, video přednášku Ing. Pavla Štohla, videorozhovory s podnikateli na vybraná účetní témata, procvičovací testy, testovací cvičení a účetní souvztažnosti.

  1. Krátkodobý finanční majetek
  2. Zásoby
  3. Dlouhodobý majetek
  4. Zúčtovací vztahy
  5. Náklady, výnosy, časové rozlišení nákladů a výnosů
  6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  7. Účetní uzávěrka
  8. Účetní závěrka

Kliknutím na ikonu zobrazíte obsah.