Obsah kapitol

E-sbírka 2

Je doplňkem k tištěné sbírce příkladů 2. díl, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování. Kromě toho jsou ve vybraných kapitolách další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.


Kapitola 1 – Opakovací příklad na účtování

Kapitola 2 – Účtování zásob

Kapitola 3 – Dlouhodobý majetek

Kapitola 4 – Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 5 – Zúčtovací vztahy

Kapitola 6 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Kapitola 7 – Náklady a výnosy

Kapitola 11 – Opakování učiva 2. dílu

Kapitola 12 – Účetní závěrka

Kapitola 14 – Daňová evidence příjmů a výdajů