Úvod do daňové evidence

Daňová evidence

Fyzické osoby zpravidla evidují svoji podnikatelskou činnost pomocí daňové evidence. Cílem e-learningu je poskytnout účastníkům přehlednou a atraktivní formou nejdůležitější informace o vedení daňové evidence. Jsou zde vysvětleny nejtypičtější situace, se kterými se podnikající fyzická osoba může při daňové evidenci setkat.

Video přednášky

Video přednášky - úvod
Video přednášky - peněžní deník
Video přednášky - DPH
Video přednášky - výdaje

14 video-přednášek ve 4 sekcích.

Textová podpora

Textová podpora - úvod
Textová podpora - peněžní deník
Textová podpora - DPH
Textová podpora - výdaje

Výkladový text k video-přednáškám.

Peněžní deník - neplátce DPH
Textová podpora

Interaktivní cvičení na zapisování dokladů do peněžního deníku u neplátce DPH.

Peněžní deník - plátce DPH
Textová podpora

Interaktivní cvičení na zapisování dokladů do peněžního deníku a záznamní evidence u plátce DPH.

 Testování teorie - kvízové otázky
Quiz

Testové otázky s možností výběru jedné nebo více správných odpovědí.

 Testování - peněžní deník
Textová podpora

Interaktivní příklady na zapisování dokladů do peněžního deníku pro plátce i neplatce DPH.