Úvod do daňové evidence

Základy podvojného účetnictví

Kurz je určen začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům středních a vysokých škol s výukou účetnictví.

Co se v kurzu naučíte

Účastníci kurzu budou seznámeni s podstatou účetnictví, se zásadami vedení účetnictví, účetní terminologií a ujasní si význam účetnictví v praxi.

Důraz je kladen na pochopení podstaty účtování a na vysvětlování základního účtování jednotlivých agend. Zaúčtování jednotlivých hospodářských operací je vysvětlováno pomocí interaktivní výuky, kdy po každém zaúčtování je možné vidět dopady na rozvahu a výsledek hospodaření. Cílem je tedy nejen umět zaúčtovat běžné účetní případy, ale především pochopit účetnictví jako ucelený systém.

Přednášky jsou zaměřeny zejména na ty situace, se kterými se účetní a ekonomové v praxi nejčastěji setkávají. Po absolvování všech kapitol tohoto kurzu získáte informace, jak postupovat v praxi při zpracování účetnictví malých a středních firem.

Seznam kapitol

Každá kapitola obsahuje textovou podporu, video přednášku Ing. Pavla Štohla, procvičovací testy, případové studie, testovací cvičení.

  1. Úvod, základní pojmy
  2. Rozvaha, změny rozvahových položek
  3. Účet. Rozvahové a výsledkové účty
  4. Základní účtování krátkodobého finančního majetku
  5. Základní účtování zúčtovacích vztahů (vč. DPH)
  6. Základní účtování dlouhodobého majetku
  7. Základní účtování nakupovaných zásob
  8. Základní účtování zásob vlastní činnosti
  9. Základní účtování mezd
  10. Základní účtování nákladů a výnosů

Kliknutím na ikonu zobrazíte obsah.