Kapitola 6 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

V této kapitole jsou vysvětleny vlastní a cizí zdroje účetní jednotky. Kapitálové účty jsou zde vysvětleny ve struktuře, podle toho jakým způsobem byl vlastní kapitál vytvořen. Vlastní zdroje jsou zde charakterizovány jak u obchodních společností, tak u individuálního podnikatele.

V rámci dlouhodobých cizích zdrojů je výklad zaměřen zejména na dlouhodobé úvěry, speciální pozornost je potom věnována zvláštnostem účtování při pořízení dlouhodobého majetku na úvěr.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video rozhovor

Otázky a odpovědi jak „vytáhnout“ peníze z firmy.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností