Kapitola 5 Náklady, výnosy, časové rozlišení nákladů a výnosů

Cílem této kapitoly je pochopit správné účtování nákladů a výnosů, a to při respektování akruálního principu, tzn. všechny náklady a výnosy účtovat do toho období, se kterým věcně a časově souvisí.

Záměrně je tato kapitola řazena v návaznosti na předcházející části, v rámci kterých bylo vysvětleno účtování nákladů a výnosů v rámci příslušné problematiky. Nyní dochází ke shrnutí tohoto účtování a vysvětlení daňových dopadů.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video rozhovor

Otázky a odpovědi na daňovou uznatelnost nákladů.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností