Kapitola 8 Účetní závěrka

Tato kapitola zahrnuje zejména výklad zaměřený na sestavení účetních výkazů, zásady při sestavování účetní závěrky. Dále obsahuje informace o tom, v jakém rozsahu musí jednotlivé účetní jednotky sestavovat účetní závěrku (v závislosti na zařazení do jednotlivých kategorií účetních jednotek), informace ohledně schvalování závěrky, jejího zveřejňování v obchodním rejstříku.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video rozhovor

Otázky a odpovědi na význam inventarizace, výpočet daňové povinnosti a sestavení účetních výkazů.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností