Kapitola 4 Zúčtovací vztahy

Cílem této kapitoly je pochopení pohledávek a závazků se všemi souvislostmi. Zahrnuje účtování přijatých a poskytnutých provozních záloh, zahraničních pohledávek a závazků, účtování daní a dotací.

Učivo v této kapitole dále obsahuje zúčtovací vztahy se zaměstnanci a společníky.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video rozhovor

Otázky a odpovědi na výpočet mzdy a možnosti řešení neuhrazených faktur.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností