Obsah kapitol

E-sbírka 1

Je doplňkem k tištěné sbírce příkladů 1. díl, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky). Kromě toho jsou ve vybraných kapitolách další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.


Kapitola 2 – Účetní doklady

Kapitola 3 – Majetek a zdroje financování

Kapitola 4 – Daňová evidence příjmů a výdajů

Kapitola 5 – Základy účetnictví

Kapitola 6 – Základy účtování na syntetických účtech