Zásady ochrany osobních údajů

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se je chránit podle zásad GDPR.
 2. Shromaďujeme pouze informace vložené při registraci. Tj. e-mailou adresu, kontakntí adresu a kontaktní telefon - pokud je uveden. Tyto údaje slouží pouze pro přihlášení do uživatelského profilu a informování uživatele v případě, že provedl objednávku.
 3. Prohlašujeme, že neshromažďujeme, žádné informace o uživatelých našeho webu, které bychom dále využívali k reklamním účelům, nebo k prodeji třetím stranám.

Softwarová licence k e-learningovým kurzům

Délka trvání licence je vždy 12 měsíců ode dne aktivace licence. Po uplynutí této doby se licence stává neplatnou.

Školní softwarová licence

Školní licence je softwarová licence za zvýhodněnou cenu pro školy, které jsou členy klubu vydavatelství Štohl s.r.o..


Členství v klubu VYDAVATELSTVÍ ŠTOHL

Škola se stává členem klubu při objednávce učebnic a odborných publikací nad 5 000 Kč v aktuálním školním roce.

Klubové výhody je možné využít pouze při objednání učebnic přímo v nakladatelství Ing. Pavel Štohl s.r.o. Při nákupu u knihkupců nejsou školám výhody poskytovány.

Členství v klubu je platné vždy pro aktuální školní rok, tzn. pokud škola v následujícím školním roce objednávku v dané hodnotě nerealizuje, členství není prodlouženo.

Školám, které jsou členy klubu, poskytuje vydavatelství ŠTOHL mimo jiné tyto výhody:

 • Zdarma učitelské publikace (výsledky úloh, učitelské sbírky příkladů, souvislý účetní příklad s řešením).
 • Poštovné zdarma při hodnotě jednotlivé zásilky nad 800 Kč.
 • Školní licence do E-learningových kurzů.
 • Přístup studentům a vyučujícím na web moderní výuky zdarma.
 • Možnost účasti vyučujícího (resp. vyučujících) na prosincovém dvoudenním semináři zdarma.

Poznámka:

 • Započítávají se nejen výkladové učebnice (1., 2. a 3. díl), ale také Sbírky příkladů (1. a 2. díl), Souvislý účetní příklad, Daňová evidence a Maturitní okruhy.
 • Na každých 50 kusů výkladových učebnice je nárok na 1 ks publikace Výsledky úloh, na každých 25 ks studentských sbírek je nárok na 1 ks učitelské publikace.
 • Při objednávce nad 5000 Kč je bezplatná účast pro 1 vyučujícího a za každých dalších 10 000 Kč je možnost bezplatné účasti dalšího vyučujícího.