Zásady ochrany osobních údajů

  1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se je chránit podle zásad GDPR.
  2. Shromaďujeme pouze informace vložené při registraci. Tj. e-mailou adresu, kontakntí adresu a kontaktní telefon - pokud je uveden. Tyto údaje slouží pouze pro přihlášení do uživatelského profilu a informování uživatele v případě, že provedl objednávku.
  3. Prohlašujeme, že neshromažďujeme, žádné informace o uživatelých našeho webu, které bychom dále využívali k reklamním účelům, nebo k prodeji třetím stranám.

Softwarová licence k e-learningovým kurzům

Délka trvání licence je vždy 12 měsíců ode dne aktivace licence. Po uplynutí této doby se licence stává neplatnou.

Studentská softwarová licence

  • je softwarová licence za zvýhodněnou cenu pro studenty středních škol. Nárok na studentskou licenci vzniká v případě, že škola objednala v daném školním roce alespoň 15 licencí příslušného e-learningu (Základy účetnictví nebo Finanční účetnictví).
  • Na každých 15 studentských licencí získává škola zdarma i softwarovou licenci pro jednoho vyučujícího.
  • Cena studentské licence je v závislosti na tom, zda e-learning je objednán současně s příslušnou výkladovou učebnicí účetnictví nebo jako samostatný vzdělávací program (tj. bez objednávky učebnic).

Členství v klubu VYDAVATELSTVÍ ŠTOHL