Kapitola 7 Účetní uzávěrka

Kapitola je zaměřena na proces účetní uzávěrky, tj. provedení inventarizace, zaúčtování uzávěrkových operací, výpočet účetního výsledku hospodaření a jeho úpravu na základ daně, výpočet a zaúčtování daňové povinnosti. Na závěr této kapitoly je vysvětleno uzavření účetních knih.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video rozhovor

Otázky a odpovědi na význam inventarizace, výpočet daňové povinnosti a sestavení účetních výkazů.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností