Kapitola 1 Krátkodobý finanční majetek

V rámci této kapitoly se zaměříme na peněžní prostředky v pokladně a v bance, dále na ceniny a krátkodobé cenné papíry, a to účtování tohoto majetku a jeho oceňování. Jsou zde také vysvětleny účetní operace vyjádřené v cizí měně, a to včetně přepočtu valutové pokladny a devizového účtu na české koruny.

Kapitola obsahuje také výklad účtování o krátkodobých bankovních úvěrech.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Otázky a odpovědi
Video rozhovor

Otázky a odpovědi z praxe na platební karty a na stravovaní.

Příklady na procvičování
Účtování

Interaktivní cvičení na určování základu daně v daňové evidenci a účetnictví.

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností