Kapitola 2 Zásoby

V rámci této kapitoly se podrobněji seznámíte s jednotlivými druhy zásob (nakupované i vlastní činnosti), s jejich oceňováním při pořízení a při vyskladnění, účtováním zásob způsobem A a způsobem B, zaměření na rozdíly mezi těmito dvěma způsoby.

Kromě základů účtování je zde značná pozornost věnována specifickým případům, například účtování reklamací, inventarizačních rozdílů, opravných položek apod.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video rozhovor

Otázky a odpovědi na oceňování zásob a  způsoby účtování zásob.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností