Kapitola 2 Rozvaha, změny rozvahových položek

V této kapitole je vysvětleno základní vymezení podstaty podvojného účetnictví. Seznámíte se s dvojím pohledem na majetek podniku. Jsou zde vymezeny pojmy aktiva a pasiva.

Dále je zde definována rozvaha, její funkce, druhy, obsah a uspořádání rozvahových položek.

Na závěr této kapitoly jsou vysvětleny změny v rozvaze způsobené přeměňováním formy jednotlivých majetkových složek při koloběhu majetku a je provedeno shrnutí těchto změn.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

Případová studie s příklady
Video cvičení

Video-cvičení s příkladem.

Rozvaha. Změny rozvahových položek.
Účtování

Interaktivní cvičení na sestavení rozvahy a zaznamenání změn rozvahových položek.

 Testování teorie - otázky
Základy účetnictví - test

Testové otázky s možností výběru jedné správné odpovědi.

Testovací úloha
Základy účetnictví - účetní předpisy

Testovací cvičení na změny rozvahových položek.