Kapitola 6 Základní účtování dlouhodobého majetku

V této kapitole bude vysvětleno, který majetek musí účetní jednotka zahrnovat mezi dlouhodobý hmotný majetek, které výdaje jsou součástí pořizovací ceny majetku a které naopak lze zaúčtovat přímo do nákladů. Dále je na konkrétních příkladech vysvětleno, proč nelze pořízení dlouhodobého majetku zaúčtovat jednorázově do nákladů a jakým způsobem se stanoví opotřebení dlouhodobého majetku (tzv. odpisy).

Součástí této kapitoly je také výklad způsobu zaúčtování pořízení dlouhodobého majetku a odpisů.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video cvičení

Video zaměřené na účtování pořízení kopírovacího stroje

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie - otázky. Účtování.
Základy účetnictví - test

Účtování dokladů a testové otázky s možností výběru jedné správné odpovědi.

Shrnutí učiva - účetní souvztažnosti
Základy účetnictví - účetní předpisy

Účtovací předpisy.