Základní účtování dlouhodobého majetku

Úloha 6.1.1 - Pokladna a ceniny (u neplátce DPH)