Chybné účtovací předpisy

Úloha 6.1.1 - varianta B

Varianta A - účtování s dopadem do rozvahy a výsledovky