Chybné účtovací předpisy

Úloha 6.1.1 - varianta A

Varianta B - doplňování účtů