Základní účtování dlouhodobého majetku

Úloha 2.8 - Opravy chybně zaúčtovaných účetních případů