Obsah kapitol

E-pracovní sešit

Je doplňkem k tištěnému pracovnímu sešitu ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky).

Kromě toho jsou ve vybraných kapitolách další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.


Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5

Kapitola 6

Kapitola 7

Kapitola 8

Kapitola 9

  • Úloha 9.2Mzdy

Kapitola 10