Základy účetnictví

e-learningový kurz

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit účetnictví, resp. zdokonalit svoje teoretické i praktické znalosti v oblasti účtování. Kurz je vhodný pro studenty středních a vysokých škol, aby na konkrétních příkladech správně pochopili podstatu účtování a dále pro začínající účetní a podnikatele.

Daňová evidence

e-learningový kurz

Kurz je určen všem (studentům i podnikatelům), kteří se chtějí zorientovat v daňové evidenci, umět správně evidovat příjmy a výdaje a stanovit nejvýhodnější základ daně z příjmů. Dále se zde naučí základní zákonitosti o dani z přidané hodnoty. A to všechno je vysvětleno na příkladech z praxe.

Finanční účetnictví

e-learningový kurz

Kurz navazuje na kurz Základy podvojného účetnictví a dále jej rozšiřuje. Je určen všem, kteří již ovládají základy účetnictví a potřebují si rozšířit své vědomosti o náročnější účetní operace. Výklad účtování jednotlivých podnikových agend je doplněn o celou řadu příkladů, které vycházejí z praxe podnikatelských subjektů. Pro lepší názornost jsou součástí výkladu také videa z cyklu Podnikáme s Pavlem a Veronikou.

E-sbírka 1

doplněk k učebnici

Je doplňkem k tištěné Sbírce příkladů 1. díl.

E-sbírka 2

doplněk k učebnici

Je doplňkem k tištěné Sbírce příkladů 2. díl.

E-pracovní sešit

doplněk k učebnici

Je doplňkem k tištěné publikaci Pracovní sešit..

Studujte moderní a zábavnou formou

Video přednášky, srozumitelné texty, testovací a procvičovací cvičení nebo třeba zábavná videa.

Rozdělte si studium podle sebe

S ohledem na vaše časové možnosti můžete studovat svým tempem.

 Studujte tam, kde se zrovna nacházíte

Výuku můžete absolvovat na svém počítači nebo tabletu a to kdekoliv

E-learning pro studenty