Úvod do daňové evidence

2.1 Zapisování dokladů do peněžního deníku