Úvod do daňové evidence

3.2 Zapisování DPH do deníku a záznamní evidence